Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Skutki niepowodzeń szkolnych dziecka

Skutki niepowodzeń szkolnych dziecka

Post by relatedRelated post

Skutki niepowodzeń szkolnych dziecka

Niepowodzenia dydaktyczno-wychowawcze niosą ze sobą poważne w skutkach następstwa. Warto wiedzieć, jak profesjonaliście dzielą rodzaje trudności w nauce. Wyróżniają niepowodzenia ukryte, które mają miejsce wtedy, gdy nie dostrzega się braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Deficyty poznawcze nastolatków nie znajdują jednak potwierdzenia w ocenach szkolnych. Inaczej rzecz się ma w przypadku niepowodzeń jawnych, tj. wtedy, gdy wyniki nauczania jawią się jako niezadowalające. Może dojść jednak i do sytuacji, gdy nauczyciele będą ukrywać braki poznawcze u swoich uczniów, np. przed dyrekcją szkoły, po to, aby nie zamknąć sobie drogi do awansu. Aby wyeliminować przyczyny kłopotów znów nieoceniona jest współpraca rodzica i szkoły. Bez dobrych relacji nie sposób pomóc dziecku zapanować nad chaosem i wymaganiami, które się przed nim stawia. Wizyta w trakcie tzw. wywiadówek nie wyczerpuje działań, jakie każdy rodzic powinien podjąć. Niepokojąca sytuacja ma miejsce również wtedy, gdy nastolatek osiąga dobre wyniki w nauce, ale okupuje jest niewspółmiernie dużym nakładem pracy. Należy pamiętać, że złe stopnie współistnieją z innymi patologicznymi zachowaniami dziecka. Pojawiają się takie problemy wychowawcze jak wysoka absencja w szkole, wagarowanie, chuligaństwo. Trudności szkolne destabilizują także obraz własnej osoby.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Skutki niepowodzeń szkolnych dziecka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About