Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Maltretowanie dzieci, maltretowanie rodziców

Maltretowanie dzieci, maltretowanie rodziców

Post by relatedRelated post

Wielu rodziców uważa, że to oni byli maltretowani przez dziecko, a nie że oni maltretowali dziecko… Dość typowe są wypadki maltretowania tylko jednego dziecka w rodzinie… dziecko to jest często przenoszone do domu zastępczego. W niektórych wypadkach zgłaszano znęcanie się nad dziećmi w domach zastępczych, co prowadziło do ich przeniesienia do innego domu zastępczego, gdzie również były maltretowane.

Wynika z tego jasno, że te dzieci wywierały potężny wpływ, niebez|pieczny i nawet zgubny wpływ na dorosłych. Do zachowań, które najczęściej prowokują użycie przemocy wobec dziecka, należą: nieu|stanne kapryszenie, niesamowite i bardzo irytujące krzyki oraz inne denerwujące postawy. Te nie łubiane przejawy charakteru nie są winą dzieci. Istnieją dowody, które pozwalają przypuszczać, że są one powią|zane z trudnościami wynikającymi z takich zjawisk, jak przedwczesny poród oraz mała masa ciała przy urodzeniu (dotyczy ona aż 40% maltretowanych dzieci). Jednakże wypadki znęcania się fizycznego nad dziećmi nie mogą być przypisywane w całości winie rodziców. Nie zamierzona prowokacja ze strony dzieci powinna być postrze|gana jako czynnik mający pierwszorzędne znaczenie w odniesieniu do maltretowania.

Punktem wyjściowym udzielenia pomocy dziecku poprzez pomaga|nie sobie samemu jest uświadomienie sobie dwukierunkowego wpływu przyczyny i skutku oraz pogodzenia się z faktem, że rodzice mają te same cechy ludzkie co dzieci. Nie można mieć nadziei na osiągnięcie prawdziwego sukcesu wychowawczego, jeżeli rozpoczniemy od niereali|stycznej wiary we własne umiejętności. Jeżeli jesteście przekonani, jako matka lub ojciec, że nigdy nie wolno wam tracić opanowania, dobrze

Taki wynik jest niekorzystny dla wszystkich osób zainteresowanych. Dziecko może odczuwać lęk przed kontaktami z innymi dorosłymi oraz dziećmi i może ograniczyć się do kontaktów z tym jedynym, wyłącz|nym źródłem stymulacji, na niekorzyść wszystkich innych. Dla matki lub ojca nieskończone żądania są wyczerpujące i mogą spowodować odrzucenie dziecka lub utratę niezależności. Nawet jeżeli rodzicom uda się uniknąć tej pułapki, to jednak odczują oni nieprzyjemne oraz poten|cjalnie szkodliwe nasilenie się stresu.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Maltretowanie dzieci, maltretowanie rodziców
1 vote, 7.00 avg. rating (73% score)
About