Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Koncepcja

Koncepcja

Post by relatedRelated post

szkola (18)Koncepcji, określana mianem teorii równowartościowości genomowej, za podstawę służącą do tłumaczenia zjawiska różnicowania uznaje selektywną ekspresję genów w poszczególnych komórkach czy ich grupach. Jak wynika z samej nazwy, zakłada ona, że wszystkie komórki organizmu na każdym poziomie jego rozwoju zawierają taką samą, pełną informację genetyczną, a korzystają tylko z jej części. Ponadto według tej koncepcji w większości typów zdeterminowanych i zróżnicowanych komórek, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji, nie obserwuje się ani utraty części materiału genetycznego, ani amplifikacji jego wybranych elementów. Na przykład we wszystkich komórkach człowieka obserwujemy pojedyncze kopie genów aktyny a, włączając w to miocyty poprzecznie prążkowane szkieletowe oraz serca, w których aktywność wspomnianych genów jest szczególnie duża z racji pełnionych przez nie funkcji. Analogicznie w komórkach erytroidalnych wytwarzających ogromne ilości hemoglobiny, które są zdeterminowane do przekształcenia się w erytrocyty, występują tylko pojedyncze kopie kilku genów kodujących globiny. Równowartościowość genomowa oznacza też, że komórki organizmu zawierające jądro komórkowe mają taki bagaż informacji genetycznej, który pozwala im na stworzenie nowego osobnika.

………
– Zadania geodezji w katastrze Geodpis
– Kurs wizażu i charakteryzacji w Polsce
– bonsai dąb
– studia podyplomowe terapia pedagogiczna kraków
– Ryby chrzęstnoszkieletowe
– nauka sep i hds
– wypożyczalnia busów osobowych Grudziądz
– Egzamin łowiecki – Testy przygotowujące
– Księgarnia Systherm Warszawa Ogrzewnictwo Praktyczne wyd. II
– e24cloud chmura do zadan specjalnych

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Koncepcja
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About