Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe bhp?

Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe bhp?

Post by relatedRelated post

Kultura pracy

Wypadki przy pracy to ponura rzeczywistość. Jak podał GUS, w pierwszym kwartale 2018 r. 15 900 osób uległo wypadkom przy pracy. Było to o 5,4% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Nad bezpieczeństwem pracowników czuwają inspektorzy BHP i spadek liczby wypadków jest po części efektem ich pracy.

Studia podyplomowe BHP

Absolwent tych studiów zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach. Program studiów uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z BHP.

Zdobyta wiedza i umiejętności:

-umiejętność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
-zdolność do identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych, jak również umiejętność ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, włączając w to choroby zawodowe
-wiedza na temat prowadzenia dokumentacji BHP w przedsiębiorstwie
-umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie BHP
-podstawowa znajomość prawa pracy

Kwalifikacje uzyskane przez absolwenta

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnia do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Niezbędne wymagania

Kandydaci na Studia Podyplomowe muszą mieć ukończone studia wyższe (dyplom przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim).

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe bhp?
1 vote, 9.00 avg. rating (83% score)
About