Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Fizyczne cechy nasion

Post by relatedRelated post

Fizyczne cechy nasion wynikają z ich przynależności do określonego gatunku rośliny i odmiany, a związane są z ich budową i właściwościami fiz- jologiczno-biochemicznymL Pojedyncze nasiona mają nieco inną charakterystykę fizyczną niż ich populacje (masy nasienne). Do najważniejszych cech fizycznych pojedynczych nasion należą: wielkość, kształt, masa, dorodność, ciężar właściwy, właściwości aerodynamiczne, wytrzymałość na ucisk, higroskopijność i in.. Masę nasienną, czyli populację nasion, cechuje natomiast ciężar objętościowy, właściwości cieplne, higroskopijne, sorpcyjne, aerodynamiczne, a także porowatość i zwartość warstw, sypkość i tarcie oraz samosortowanie się nasion. Liczne cechy każdej populacji nasiennej zależą jednak od właściwości fizycznych pojedynczych nasion. 1. Kształt nasion może być bardzo różny, co zależy od stopnia ich rozwoju i gatunku roślin. Kształt ten wyznaczają zasadniczo trzy wymiary: długość, szerokość i grubość. Nasiona są więc kuliste, soczewkowate, eliptyczne, trójgraniaste wydłużone itp. Często nasiona wyposażone są w różne urządzenia lotne (pęcherzyki, skrzydełka) lub czepne.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Fizyczne cechy nasion
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About